Wśród licznych stolic województw w Polsce, Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale również na wielu odmiennych polach. Staje się regionem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają, że miasto rzeczywiście pnie się do przodu.
Pomocne zmiany w mieście.
Co godnego pochwały załatwiono w przeciągu niedawnego okresu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których miasto często korzysta. Dynamiczne akcje w temacie pozyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska rozwinęła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz potrzebne obiekty dla ludności.
Szerokie inwestycje nie są widoczne dla standardowego mieszkańca. Nie znaczy to natomiast, że nie funkcjonują. Najczęściej nie interesują nas historie, które nie są ściśle z naszymi potrzebami połączone. Statystycznemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w mieście zbyt mało się robi. Podczas gdy Kraków rozrasta się w każdym kierunku. Zmiany w zakresie zarządzania śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, które pomagają nam bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto rozwija się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Moc Krakowa rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE czy rewitalizacja Huty. takie nowości przyciągają gości z innych miast do przyjazdu.
Podejmowane przez radnych plany nie obejmują jedynie samego środka Krakowa, ale też są związane z pełnym regionem. W związku z tym zamiast użalać się tylko zobaczyć zmiany w jakie obrósł Kraków.
Kolejne miesiące – jeśli uda się zachowania tempa rozwoju – pozwolą miastu stać się zachwycającą metropolia.
Majchrowski co zrobił