Najważniejszym spośród największych utrudnień w większości miast w naszym kraju jest infrastruktura drogowa. Polskie województwa są nie dostosowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki powstał przez wzrost liczby samochodów na polskich drogach. Dlatego jedną z najbardziej istotnych inwestycji które musi podjąć prawie każda gmina jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i komunikację. Jezdnie i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki da przestrzeń na to by poprawić wygodę mieszkańców a także usprawni całość gospodarki miasta.

Spośród okolicznych gmin, inwestycje komunikacyjne w Krakowie mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie opowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak metro powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową i nawierzchnie drogowe trzeba zainwestować sporo pieniędzy . Z bardziej istotnych decyzji finansowych trzeba podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusów – jedyną w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje remont przynajmniej kilka nowoczesnych połączeń między już wybudowanymi połączeniami oraz naprawy już powstałych połączeń autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – utrudnienia w poruszaniu się i dojazdach do pracy przeszkadzają na co dzień. Warto zaś mieć jasność tego, że bez remontów infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, trzeba cierpliwości.Majchrowski
Inwestycje w komunikacje to nie tylko nowe drogi, jak również lepszej odporności powierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów jest ścieralna nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Oczywiście, Kraków wymaga dodatkowo wielu remontów i nowych pomysłów, by poruszało się po nim wygodnie. Nie tylko samochodem, ale też komunikacją miejską. Mimo to widać wyraźnie, że wszystko jest na prostej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę miło i przyjemnie.