Większość z nas kojarzy branżę hotelową z różnymi obiektami, które proponują schronienie. Trzeba niemniej jednak nie zapominać, że między typowym hotelem a pensjonatem istnieją duże różnice. Nie wolno również pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym czy też gospodą. Hotelarstwo oraz hotel w Krakowie jest stricte połączony z turystyką. Rozkwit branży turystycznej gwarantuje gigantyczne zyski hotelom. […]