Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
produkty do lean”>produkty wspierające lean”>produkty do lean
Także stosunki między pracownikami w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.