Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie zbędnych. plakaty motywujące Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które czynności są zbędne dla firmy.